glass-clean-water-with-osmosis-filter-green-leaves-cartridges-wooden-table-kitchen-interior-min

วิธีเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ ทำตามนี้ ถูกใจชัวร์

เพราะ “น้ำสะอาด” คือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตประจำวัน น้ำที่ใช้เพื่อดื่มกิน ทำอาหาร รวมไปถึงน้ำที่ต้องใช้เพื่อชะล้างวัตถุดิบต่าง ๆ ควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งอันตรายเจือปน อย่างไรก็ดีการเข้าถึง “น้ำสะอาด” เพื่อใช้อุปโภคบริโภคนั้นค่อนข้างทำได้ยากในปัจจุบัน เพราะเพียงการเปิดก๊อกใช้น้ำประปา การกรองน้ำฝน หรือใช้น้ำบาดาล ล้วนไม่อาจตอบโจทย์เรื่องของความสะอาดได้อย่างเพียงพอ แต่จะให้ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดก็จะมีราคาแพงเกินไป ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยกันเป็นคู่หรือเป็นครอบครัว

จึงไม่น่าแปลกใจที่หลาย ๆ คนได้หันมาพึ่งพาตัวช่วยสำคัญอย่าง “เครื่องกรองน้ำ” กันมากขึ้น ในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ครัวเรือนได้หันมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำกันแล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากคุณคือคนหนึ่งที่สนใจติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ใช้กันในครัวเรือน เรามีวิธีการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำให้ถูกใจมาฝากกัน 

1. เลือกเครื่องกรองน้ำตามระบบการกรอง

ในปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำ 3 ประเภทแบ่งตามรูปแบบการกรองที่คุณสามารถเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ ซึ่งได้แก่ 

  • เครื่องกรองน้ำ RO หรือการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis เป็นประเภทของเครื่องกรองน้ำยอดนิยมที่เหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือน มีจุดเด่นที่สามารถกรองน้ำได้บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อเทียบกับระบบการกรองแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เครื่องกรองน้ำประเภทนี้มีข้อเสียที่จะกรองเอาวิตามิน แร่ธาตุในน้ำออกไปจนหมดซึ่งอาจทำให้คุณต้องเน้นการเติมแร่ธาตุวิตามินจากอาหารประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมแทน อีกทั้งยังเป็นระบบการกรองน้ำที่ค่อนข้างมีราคาแพง และดูแลรักษายาก 
  • เครื่องกรองน้ำ UV หรือการกรองด้วยระบบ Ultra Violet เป็นอีกหนึ่งระบบการกรองน้ำที่คุณสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้ โดยมีข้อดีที่สามารถกรองน้ำได้สะอาดด้วยนวัตกรรมรังสียูวี มีราคาไม่แพง สามารถกรองน้ำได้รวดเร็ว ดูแลรักษาง่ายโดยผู้ใช้สามารถทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองเองได้ ทั้งนี้ ระบบการกรองน้ำด้วยรังสียูวียังไม่ขจัดเอาแร่ธาตุวิตามินจากน้ำออกไปจนหมดเช่นเดียวกับการกรองด้วยระบบ RO ผู้บริโภคน้ำจากเครื่องกรองยูวีจึงยังคงได้รับแร่ธาตุและสารอาหารจากน้ำอยู่
  • เครื่องกรองน้ำ UF หรือการกรองน้ำด้วยระบบ Ultra Filtration เป็นประเภทของเครื่องกรองน้ำที่ถูกพัฒนามาจากระบบการกรองน้ำแบบ UV โดยมีการเพิ่มชั้นกรองต่าง ๆ เข้ามาเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งไม่พึงประสงค์อื่น ๆ อย่างไรก็ดีเครื่องกรองน้ำ UF มีข้อจำกัดบางประการคือไม่อาจใช้ได้กับระบบน้ำบาดาลนั่นเอง 

ทั้งนี้ในการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เครื่องกรองน้ำระบบไหน คุณอาจต้องพิจารณาถึง “น้ำดิบ” หรือน้ำที่จะใช้กรองเป็นสำคัญ โดยหากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่น้ำดิบที่ใช้จะเป็นน้ำประปาแล้วนั้น ก็อาจเลือกใช้เครื่องกรองน้ำได้แทบทุกรุ่น เพราะน้ำประปาได้รับการกรองมาสะอาดแล้วชั้นหนึ่ง เพียงแต่อาจยังมีกลิ่นของคลอรีนอยู่ ซึ่งเครื่องกรองน้ำประเภท RO, UV หรือประเภท UF ก็สามารถช่วยกำจัดกลิ่นออกไปได้ แต่อย่างไรก็ดี หากคุณอยู่อาศัยในต่างจังหวัดซึ่งมีการใช้น้ำบาดาลโดยคุณภาพน้ำอาจไม่สะอาดเทียบเท่าน้ำประปา ก็อาจจำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องกรองน้ำประเภท RO เป็นต้น ทั้งนี้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้จำหน่ายได้ว่าพื้นที่นั้น ๆ เหมาะกับเครื่องกรองน้ำประเภทไหน อีกทั้งยังสามารถให้ผู้ให้บริการเข้ามาตรวจสอบสภาพน้ำก่อนทำการเลือกซื้อหรือติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้อีกด้วย 

2 เลือกเครื่องกรองน้ำตามขนาดของครัวเรือน

คุณควรเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำให้มีขนาดสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละวัน โดยพิจารณาจากจำนวนสมาชิกในครัวเรือน รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณเอง หากในแต่ละวันมีความต้องการใช้น้ำปริมาณไม่มาก หรือมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่บ้านกันมากนัก ไม่ได้มีการเข้าครัวทำอาหารกันบ่อย ๆ ก็ไม่จำเป็นจะต้องหาซื้อเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ราคาแพง โดยสามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กหรือกลางแทนได้ นอกจากจะตอบโจทย์การใช้งาน ยังช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายเครื่องกรองน้ำและประหยัดค่าไฟ

3 เลือกเครื่องกรองน้ำที่มีมาตรฐานรับรอง

แม้จะถือเป็นข้อดีที่ในปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำหลากหลายรูปแบบ หลากหลายยี่ห้อมีวางจำหน่ายเป็นตัวเลือกแก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ใช่ว่าเครื่องกรองน้ำทุกชนิด ทุกยี่ห้อจะมีมาตรฐานรับรอง ทั้งนี้ ในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำคุณควรคำนึงถึงคุณภาพโดยพิจารณาจากบรรดาสัญลักษณ์และข้อความการรับรองทั้งหลาย อาทิ ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองในส่วนกระบวนการผลิต หรือเลือกเครื่องกรองน้ำที่ผ่านการรับรองอื่น ๆ เช่น Water Quality Association (WQA) การรับรองจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่มแห่งสหรัฐอเมริกา หรือการรับรองมาตรฐานจากประเทศไทย Thailand Trusted Mark หรือมีตราสัญลักษณ์ของ NFS ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคว่ามีมาตรฐานตรงตามสากล

4 เลือกเครื่องกรองน้ำจากความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะติดตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำถูกใจ อย่าลืมพิจารณาว่าตำแหน่งที่คุณวางไว้สามารถเดินท่อน้ำเข้าถึงได้เลยหรือไม่ เพราะหากท่อน้ำเดินเข้าถึงไม่ได้คุณอาจต้องเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องกรองน้ำชนิดไม่ต้องต่อท่อแทน 

5  เลือกเครื่องกรองน้ำจากงบประมาณที่ตั้งไว้

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการเงินในภายหลัง ในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำจึงต้องพิจารณาถึงงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งในที่นี้รวมถึงงบประมาณราคาตัวเครื่อง ไปจนถึงค่าบริการและอุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ ที่จะตามมา อาทิ ค่าไส้กรอง หรือค่าใช้จ่ายเมื่อต้องมีการเรียกช่างเข้ามาให้บริการ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำตั้งแต่ถูกสุดหลักร้อย ไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียว 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email