Environmental pollution of plastic water bottle in the ocean

15 วิธีที่น่าทึ่งในการป้องกันมลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำเป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนมองข้าม โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว เพราะทุกคนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด จึงคิดว่ามลพิษทางน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่จากการศึกษาวิจัยคุณภาพของน้ำทั่วโลก UNESCO ได้กล่าวถึงความท้าทายที่พบว่าหลายล้านคนทั่วโลกยังขาดน้ำสะอาดไว้ดื่มและใช้

ทุกวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทิ้งขยะหรือของเสียของพวกเขาลงในมหาสมุทร ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีปัญหาการรั่วไหลของน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนโดยไม่ตั้งใจสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง สิ่งที่เราอาจจะไม่รู้คือ มลพิษเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายร้อยถึงพันปีก่อนที่จะหายไป มาดูกันว่า 15 วิธีง่าย ๆ อะไรบ้าง ที่เราสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำได้

1.เก็บน้ำมัน ของมัน หรือไขมัน ออกจากอ่างล้างจาน หลีกเลี่ยงการเทน้ำมันปรุงอาหาร หรือไขมันลงในอ่างล้างจาน ให้เทเก็บใส่ขวดที่แยกไว้เพื่อเก็บไขมันหรือน้ำมัน แล้วนำไปทิ้งในถังขยะแทน

2. หยุดชำระยาลงในชักโครก ทั้งที่เป็นของเหลว เม็ดยาหรือยาที่มีสารปนเปื้อน เพราะสิ่งเหล่านี้มีสารพิษที่จะลงไปในท่อระบายน้ำ ทำลายคุณภาพของระบบน้ำตามธรรมชาติ ให้ใช้วิธีกำจัดยาที่เหมาะสมแทน

3. หลีกเลี่ยงการใช้โถส้วมเป็นถังขยะ คนส่วนใหญ่ทิ้งชิ้นผ้า, เศษกระดาษ, วัสดุสังเคราะห์, หรือ แม้แต่ กระดาษทิชชู่ ลงในโถส้วม ซึ่งวัสดุเหล่านี้ในที่สุดอาจไปสิ้นสุดในมหาสมุทร, ทะเลสาบ, หรือแม่น้ำ การเลิกนิสัยนี้สามารถป้องกันมลพิษทางน้ำได้อย่างมาก

4. ใช้การบำบัดและการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม เราจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม เพราะมันจำเป็นอย่างมากในการจำกัดปริมาณของสารพิษ ที่มักจะไปสิ้นสุดในระบบน้ำ เช่น ทะเลสาบ, แม่น้ำ, และมหาสมุทร นอกจากนี้บ้านแต่ละหลังที่ใช้ถังบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำใต้ดินนั้น จำเป็นต้องมีการจัดการน้ำเสียภายในบ้านอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะทางน้ำ

5. กำจัดขยะอย่างถูกต้อง เมื่อขยะถูกทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ผ้าอ้อมและผ้าอนามัย อาจทำลายกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะเมื่อถูกทิ้งลงในชักโครกห้องน้ำ ในบางครั้งการทิ้งวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างเช่นพลาสติก มักจะไปจบลงที่ชายฝั่งหรือริมแม่น้ำ

6. หลีกเลี่ยงการทิ้งลงในแหล่งน้ำโดยตรง เราควรหยุดการทิ้งขยะ ลงในทะเลสาบ, แม่น้ำลำธาร, หรือมหาสมุทร นอกจากนั้น คุณสามารถทำความสะอาดแหล่งน้ำในท้องถิ่นของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นขยะที่ถูกทิ้งไว้บนชายหาดหรือแม่น้ำ

7. ประหยัดน้ำเสมอ การลดมลพิษทางน้ำทำได้โดยการอนุรักษ์น้ำที่ใช้ตลอดเวลา คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน การอนุรักษ์น้ำจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ปนเปื้อนที่จำเป็นต้องบำบัด

8. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่นวัสดุทำความสะอาด, เวชภัณฑ์, สี, ยากันแมลง / มดหรือสารเคมี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9. ฝึกปลูกต้นไม้ ต้นไม้ที่ปลูกจะช่วยลดความเร็วของการไหลของน้ำบนผิวดิน และช่วยลดการกัดกร่อนและป้องกันสารพิษและสารเคมี จากการไหลเข้าสู่ระบบน้ำ หากคุณอาศัยอยู่ถัดจากแหล่งน้ำ ควรปลูกต้นไม้หรือพืชคลุมดิน เช่นดอกไม้, หญ้า, หรือพุ่มไม้

10. สนับสนุนบริษัทที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล่านี้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อลดมลพิษทางน้ำ ตัวอย่างเช่น บริษัทบางรายทำบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่มาจากพลาสติกรีไซเคิล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากมหาสมุทร นอกจากนี้ บริษัทบำบัดน้ำเสียบางแห่งยังทำความสะอาดน้ำเสียโดยไม่ต้องใช้สารเคมี การสนับสนุนและการใช้บริการของบริษัทดังกล่าวสามารถช่วยลดมลพิษทางน้ำได้อย่างมาก

11. ใช้เครื่องซักผ้าประหยัดพลังงาน เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าให้แน่ใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์ซักผ้าที่ได้รับการรับรองว่าสามารถประหยัดพลังงานและน้ำได้สูงสุด เพราะจะช่วนลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องได้รับการบำบัด

12. เลือกการรีไซเคิลหรือวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เสมอ วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้จะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น คุณกำลังลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและการแปรรูป สิ่งนี้ควรรวมถึงการใช้จาน ชาม ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว เมื่อใช้ตัวเลือกเหล่านี้หมายความว่าคุณกำลังอนุรักษ์น้ำ ในเวลาเดียวกัน

13. ลดการใช้พลาสติก ขยะพลาสติก เช่นขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว, แผ่นพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง, และถุงพลาสติก มักจะลงเอยในมหาสมุทร, ทะเลสาบ, แม่น้ำลำธาร ซึ่งจะปนเปื้อนตามที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์และทำลายชีวิตสัตว์น้ำ

14. ซักล้างเฉพาะเมื่อจำเป็น เลือกที่จะใช้เครื่องซักผ้า ซักเฉพาะเมื่อผ้าเต็มตะกร้า, ใช้เครื่องล้างจานเมื่อมีจานชามจำนวนมาก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประหยัดน้ำได้มากในขณะที่ยังลดปริมาณน้ำที่ปนเปื้อนที่ต้องบำบัด

15. ติดตั้งเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ประหยัดน้ำ เรามีเครื่องใช้หลายอย่างในบ้านของเรา ที่ใช้ในการทำความสะอาดและสุขอนามัย เช่นเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า ก๊อกน้ำและหัวฝักบัว เมื่อเราติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสามารถประหยัดน้ำได้นับล้านลิตรจากการปนเปื้อน

ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่ใช้น้ำ จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยจำกัดการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม แน่นอนว่าปัญหามลพิษทางน้ำไม่อาจแก้ไขได้ชั่วข้ามคืน หากแต่เป็นการกระทำที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสานต่อไปยังคนรุ่นหลัง

Share this post