15 วิธีที่น่าทึ่งในการป้องกันมลพิษทางน้ำ

Environmental pollution of plastic water bottle in the ocean

มลพิษทางน้ำเป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนมองข้าม โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว เพราะทุกคนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด จึงคิดว่ามลพิษทางน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่จากการศึกษาวิจัยคุณภาพของน้ำทั่วโลก UNESCO ได้กล่าวถึงความท้าทายที่พบว่าหลายล้านคนทั่วโลกยังขาดน้ำสะอาดไว้ดื่มและใช้ ทุกวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทิ้งขยะหรือของเสียของพวกเขาลงในมหาสมุทร ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีปัญหาการรั่วไหลของน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนโดยไม่ตั้งใจสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง สิ่งที่เราอาจจะไม่รู้คือ มลพิษเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายร้อยถึงพันปีก่อนที่จะหายไป มาดูกันว่า 15 วิธีง่าย ๆ อะไรบ้าง ที่เราสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำได้ 1.เก็บน้ำมัน ของมัน หรือไขมัน ออกจากอ่างล้างจาน หลีกเลี่ยงการเทน้ำมันปรุงอาหาร หรือไขมันลงในอ่างล้างจาน ให้เทเก็บใส่ขวดที่แยกไว้เพื่อเก็บไขมันหรือน้ำมัน แล้วนำไปทิ้งในถังขยะแทน 2. หยุดชำระยาลงในชักโครก ทั้งที่เป็นของเหลว เม็ดยาหรือยาที่มีสารปนเปื้อน เพราะสิ่งเหล่านี้มีสารพิษที่จะลงไปในท่อระบายน้ำ ทำลายคุณภาพของระบบน้ำตามธรรมชาติ ให้ใช้วิธีกำจัดยาที่เหมาะสมแทน 3. หลีกเลี่ยงการใช้โถส้วมเป็นถังขยะ คนส่วนใหญ่ทิ้งชิ้นผ้า, เศษกระดาษ, วัสดุสังเคราะห์, หรือ แม้แต่ กระดาษทิชชู่ ลงในโถส้วม ซึ่งวัสดุเหล่านี้ในที่สุดอาจไปสิ้นสุดในมหาสมุทร, ทะเลสาบ, หรือแม่น้ำ การเลิกนิสัยนี้สามารถป้องกันมลพิษทางน้ำได้อย่างมาก 4. ใช้การบำบัดและการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม เราจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม เพราะมันจำเป็นอย่างมากในการจำกัดปริมาณของสารพิษ […]