โรคร้ายและอันตราย ที่อาจมากับน้ำไม่สะอาด ปราศจากการกรอง

–โควิท 19 ที่ว่าอันตราย ยังไม่ส่งผลร้ายเท่าการทำร้ายร่างกายตัวเองจากการดื่มน้ำไม่สะอาดเป็นประจำ — คุณทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละปี ทั่วโลกมีผู้ป่วยกว่า 1,700 ราย ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพและโรคภัยจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาด และมีผู้คนกว่า 2.2 พันล้านที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาดที่เหมาะสมสำหรับการดื่มกิน  ปัญหาเรื่อง “น้ำดื่ม” จึงถูกจัดเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของโลกที่ต้องการการแก้ไขโดยทันท่วงที  แต่ก็นับเป็นโชคดีของเมืองไทย ที่เรื่องของการเข้าถึงระบบกรองน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นปัญหาหลักอย่างเช่นประเทศด้อยพัฒนาอื่น ๆ อาทิ ในทวีปแอฟริกา หรือตะวันออกกลาง  แต่อย่างไรก็ดี แม้จะมีแหล่งน้ำดื่มที่เพียงพอ ทว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยกลับก็ต้องป่วย และประสบปัญหาสุขภาพ จากน้ำดื่มที่ไม่สะอาด น้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค รวมถึงสารเคมี ซึ่งข้อมูลทางสถิติได้โชว์ตัวเลขอันน่าตกใจเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องน้ำดื่มไว้ว่า “ประชากรโลกป่วยจากการดื่มน้ำปนเปื้อนอุจจาระ ปีละประมาณ 1,800 ล้านคน เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ เป็นต้น และเสียชีวิตปีละประมาณ 5 แสนคน เฉลี่ยนาทีละ 1 คน” (ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ทั้งนี้ จากผลสำรวจน้ำดื่มในประเทศไทยก็พบว่ายังมีปัญหาเรื่องของน้ำขุ่น น้ำกระด้าง รวมไปถึงน้ำที่มีสารคลอรีนตกค้าง ที่พบได้อยู่เป็นประจำ … Continue reading โรคร้ายและอันตราย ที่อาจมากับน้ำไม่สะอาด ปราศจากการกรอง